Проекти

Проект BG16RFOP002-2.101

Главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II

Бенефициент: ВИА ОРБИТА – ПЛОВДИВ ООД

Общата стойност: 2 417.50 лв., от които 2 054.87 лв. европейско и 362.63 лв. национално съфинансиране.

Начало: 30.07.2021
Край:30.08.2021

Проект

Проект

Главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Бенефициент: ВИА ОРБИТА – ПЛОВДИВ ООД

Общата стойност: 2 430.50 лв., от които 2 065.93 лв. европейско и 364.57 лв. национално съфинансиране.

Начало: 19.06.2021
Край:19.07.2021

Проект

Проект BG-176789478-2021-01

Главна цел: Схема за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, за компенсиране на загуби в резултат на епидемичния взрив от COVID-19

Бенефициент: ВИА ОРБИТА – ПЛОВДИВ ООД

Общата стойност: 16 960 лв., от които 14 416 лв. европейско и 2 544 лв. национално съфинансиране.

Начало: 29.03.2021
Край:29.07.2021

Проект BG-176789478-2021-01

Проект

Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Бенефициент: ВИА ОРБИТА – ПЛОВДИВ ООД

Общата стойност: 1 701.37 лв., от които 1 446.16 лв. европейско и 255.21 лв. национално съфинансиране.

Начало: 19.03.2021
Край: 19.06.2021

Проект

Проект BG16RFOP002-2.092-0691-C01

Бенефициент: ВИА ОРБИТА – ПЛОВДИВ ООД

Общата стойност: 4 404.05 лв., от които 3 743.44 лв. европейско и 660.61 лв. национално съфинансиране.

Начало: 21.12.2020
Край: 21.03.2021

Проект BG16RFOP002-2.092-0691-C01